Obvestila

31.3.2022 SI0032104232 TVL2

Tivoli d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 111/2022

KD številka zadeve

KDDCA13318

Dan izvedbe

31. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

Tivoli d.o.o.

naslov

Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8111774

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TVL2

ISIN

SI0032104232

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.750,00

Presečni dan

30. 03. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana