Obvestila

1.4.2022 SI0031100082 MELR

MERCATOR, d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 119/2022

KD številka zadeve

KDDCA13311

Dan izvedbe

1. 04. 2022

Izdajatelj

 

firma

MERCATOR, d.d.

naslov

DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5300231

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MELR

ISIN

SI0031100082

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

6.257.610

Število vrednostnih papirjev po vpisu

6.257.610

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

36,00

Presečni dan

31. 03. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana