Obvestila

8.4.2022 SI0021112105 ST1R

HRAM Holding, d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 121/2022

KD številka zadeve

KDDCA13266

Dan izvedbe

8. 04. 2022

Izdajatelj

 

firma

HRAM Holding, d.d.

naslov

VILHARJEVA CESTA 029, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5859298

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ST1R

ISIN

SI0021112105

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

4.282.596

Število vrednostnih papirjev po vpisu

4.282.596

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,50 

Presečni dan

7. 04. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana