Obvestila

20.4.2022 SI0031116591 PNVR

Panvita mesnine d.d. - zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 139/2022

KD številka zadeve

KDDCA13275

Dan izvedbe

20. 04. 2022

Ciljna družba

 

firma

Panvita mesnine d.d.

naslov

Lendavska ulica 005, Rakičan, 9000 MURSKA SOBOTA

matična številka

6579655

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PNVR

ISIN

SI0031116591

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

REGAL d.o.o.

naslov

Ulica Štefana Kovača 010, 9000 Murska Sobota

Povezana oseba

firma

IMO-REAL d.o.o

naslov

Ulica Štefana Kovača 010, 9000 Murska Sobota

Povezana oseba

firma

IMO-RENT Murska Sobota d.o.o.

naslov

Mačkovci 035, 9202 Mačkovci

Vpis / izvedba

prenos delnic prevzemniku in izplačilo nadomestila za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

229.261

Število vrednostnih papirjev po vpisu

229.261

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je akceptant sprejel prevzemno ponudbo

5,00

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana