Obvestila

9.5.2022 SI0031111816 MKZG

MK Založba d.d. - zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 170/2022

KD številka zadeve

KDDCA13299

Dan izvedbe

9. 05. 2022

Ciljna družba

 

firma

MK Založba d.d.

naslov

SLOVENSKA CESTA 029, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5049130

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MKZG

ISIN

SI0031111816

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

DUTB, d. d.

naslov

Davčna ulica 001, 1000 LJUBLJANA

Vpis / izvedba

prenos delnic prevzemniku in izplačilo nadomestila za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.232.025

Število vrednostnih papirjev po vpisu

1.232.025

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je akceptant sprejel prevzemno ponudbo

8,90

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana