Obvestila

31.5.2022 SI0031110859 AJCA

AJDACOM d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 207/2022

KD številka zadeve

KDDCA13359

Dan izvedbe

31. 05. 2022

Izdajatelj

 

firma

AJDACOM d.d.

naslov

Grška ulica 003, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1629123

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

AJCA

ISIN

SI0031110859

CFI

ESVTFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

11,60

Presečni dan

30. 05. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana