Obvestila

16.6.2022 SI0021100431 LSER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana - izplačilo dividend

Obvestilo št. 237/2022

KD številka zadeve

KDDCA13375

Dan izvedbe

16. 06. 2022

Izdajatelj

 

firma

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5316081

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LSER

ISIN

SI0021100431

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,263562

Presečni dan

15. 06. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana