Obvestila

20.6.2022 SI0032502914 GEN10

GEN-I, d.o.o. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 246/2022

KD številka zadeve

KDDCA13373

Dan izvedbe

20. 06. 2022

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

GEN10

ISIN

SI0032502914

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

300

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000,00

Presečni dan

16. 06. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana