Obvestila

24.6.2022 SI0021116437 PPDM

SKUPINA PRVA d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 264/2022

KD številka zadeve

KDDCA13397

Dan izvedbe

24. 06. 2022

Izdajatelj

 

firma

SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1582330

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPDM

ISIN

SI0021116437

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

9,09

Presečni dan

23. 06. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana