Obvestila

30.6.2022 SI0032103416 KDH3

KD Group d.d. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 285/2022

KD številka zadeve

KDDCA13382

Dan izvedbe

30. 06. 2022

Izdajatelj

 

firma

KD Group d.d.

naslov

Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1585126

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

KDH3

ISIN

SI0032103416

CFI

DBFJFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,20

Presečni dan

28. 06. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana