Obvestila

12.7.2022 SI0021110513 POSR

Sava Re, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 336/2022

KD številka zadeve

KDDCA13414

Dan izvedbe

12. 07. 2022

Izdajatelj

 

firma

Sava Re, d.d.

naslov

Dunajska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5063825

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POSR

ISIN

SI0021110513

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,50

Presečni dan

11. 07. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana