Obvestila

27.7.2022 SI0021116916 ALNR
27.7.2022 SI0023200148 ALNRS2

ECM Partnerji, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 386/2022

KD številka zadeve

KDDCA13337-2

Dan izvedbe

27. 07. 2022

Izdajatelj

 

firma

ECM Partnerji, d.d.

naslov

Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5825326

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

ALNRS2

ISIN

SI0023200148

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

247.741

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ALNR

ISIN

SI0021116916

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

8,12

Opombe

Izplačilo dividende v denarju je opravljeno v korist imetnikov delnic ALNR po stanju na presečni dan 30. 04 .2022, ki v okviru korporacijskega dejanja niso uveljavili možnosti pobota svojega dolga do izdajatelja s svojo terjatvijo na izplačilo dividend.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana