Obvestila

29.7.2022 SI0032104158 APP2

AP KAPITAL 2 d.o.o. - predčasni delni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 396/2022

KD številka zadeve

KDDCA13465

Dan izvedbe

29. 07. 2022

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP2

ISIN

SI0032104158

CFI

DBFOGN

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.883.062

Število vrednostnih papirjev po vpisu

1.486.962

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

28. 07. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana