Obvestila

10.8.2022 SI0031100793 NIKN

NIKA d.d. Brežice - prostovoljna zamenjava delnic

Obvestilo št. 410/2022

KD številka zadeve

KDDCA13422

Dan izvedbe

10. 08. 2022

Izdajatelj

 

firma

NIKA d.d. Brežice

naslov

Krivec 075, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5431611

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

NIKN

ISIN

SI0031100793

CFI

ESVUFB

Vpis / izvedba

prenos delnic izdajatelju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

189.876

Število vrednostnih papirjev po vpisu

189.876

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je imetnik sodeloval v prostovoljni zamenjavi

3,00

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana