Obvestila

12.8.2022 SI0021116007 MDZR

Modra zavarovalnica, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 418/2022

KD številka zadeve

KDDCA13442

Dan izvedbe

12. 08. 2022

Izdajatelj

 

firma

Modra zavarovalnica, d.d.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6031226

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MDZR

ISIN

SI0021116007

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,0308804205

Presečni dan

11. 08. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana