Obvestila

17.8.2022 SI0021111032 PDAR
17.8.2022 SI0023200155 PDARS2

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 426/2022

KD številka zadeve

KDDCA13366-2

Dan izvedbe

17. 08. 2022

Izdajatelj

 

firma

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d.

naslov

TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1640097

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

PDARS2

ISIN

SI0023200155

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

82.996

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PDAR

ISIN

SI0021111032

CFI

ESVTFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend v denarju oziroma izročitev delnic in izplačilo razlike

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

9,75

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

89.487

Število vrednostnih papirjev po vpisu

89.487

Opombe

Izvedeno je izbirno korporacijsko dejanje izplačila dividend, pri katerem so imeli imetniki delnic PDAR, po stanju na presečni dan 25. 07. 2022, možnost izbrati med izplačilom dividend v denarju in prejemom delnic.

Imetniki delnic PDAR, ki v okviru korporacijskega dejanja niso uveljavili možnosti prejema delnic, so upravičeni do izplačila dividend v denarju.

Imetnikom, ki so uveljavili možnost prejema delnic namesto izplačila dividend v denarju, je izročeno 0,0370300 izdajateljevih lastnih delnic PDAR za vsako 1 udeleženo vpisno pravico PDARS2. Imetniki so prejeli celo število delnic. Za razliko med višino pripadajoče dividende in pripadajočim celim številom delnic, upoštevajoč knjigovodsko vrednost delnice v višini 263,30 EUR, so delničarji upravičeni do izplačila v denarju.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana