Obvestila

19.8.2022 SI0031113481 ISRG

ISKRA-RELEJI d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 437/2022

KD številka zadeve

KDDCA13457

Dan izvedbe

19. 08. 2022

Izdajatelj

 

firma

ISKRA-RELEJI d.d.

naslov

ŠTATENBERG 088, 2321 MAKOLE

matična številka

5185670

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ISRG

ISIN

SI0031113481

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

471.601

Število vrednostnih papirjev po vpisu

471.601

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

4,24

Presečni dan

18. 08. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana