Obvestila

31.8.2022 SI0032104208 PLC3

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 479/2022

KD številka zadeve

KDDCA13481

Dan izvedbe

31. 08. 2022

Izdajatelj

 

firma

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o.

naslov

Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2145901

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PLC3

ISIN

SI0032104208

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

40,00

Presečni dan

30. 08. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana