Obvestila

26.2.2007 SI0021113251 DHLR
26.2.2007 SI0031113945 DFNR

Izdaja delnic zaradi izvedbe oddelitve, pri kateri sta udeležena izdajatelja D NALOŽBE D.D. (nova družba) in D HOLDING D.D. (prenosna družba)

Dne 26.02.2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis delnic nove družbe z oznako DFNR, ISIN koda SI 0031113945 (v nadaljevanju: delnice z oznako DFNR):

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

 • vrsta vrednostnega papirja : redne delnice
 • izdajatelj : D NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D., Šmartinska 52, 1000 LJUBLJANA
 • matična številka: 2264536
 • delnice so imenske
 • delnice so kosovne

 

Zaradi izvedbe oddelitve smo v dobro in v breme računov oseb, ki so bile na dan 23. 02. 2007 (presečni dan), v centralnemu registru vpisane kot imetniki manj kot 9.000 delnic prenosne družbe D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB D.D. (oznaka delnic DHLR, ISIN koda SI 0021112030; v nadaljevanju-delnice z oznako DHLR) opravili naslednje vpise:

 • v dobro računov teh oseb smo prenesli delnice z oznako DFNR, tako da smo prenesli količino teh delnic, ki je bila enaka količini delnic z oznako DHLR, vpisani v dobro tega računa na presečni dan.
 • v breme računov teh oseb smo prenesli celotno količino delnic z oznako DHLR.

Zaradi izvedbe oddelitve smo v dobro in v breme računov oseb, ki so bile na dan 23. 02. 2007 (presečni dan), v centralnemu registru vpisane kot imetniki 9.000 ali več delnic prenosne družbe (oznaka delnic DHLR, ISIN koda SI 0021112030; v nadaljevanju-delnice z oznako DHLR) opravili naslednje vpise:

 

 

 • količnika med številom delnic z oznako DHLR, vpisanih v dobro računa tega imetnika na presečni dan, in številom vseh delnic z oznako DHLR, katerih imetniki na presečni dan so te osebe, ter
 • števila, ki predstavlja razliko med številom 90.810 in količino delnic z oznako DFNR, prenesenih v dobro računov imetnikov.

 

Iz centralnega registra smo izbrisali 90.810 delnic z oznako DHLR, vpisali pa 90.810 delnic z oznako DFNR.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 807.369 delnic z oznako DHLR in 90.810 delnic z oznako DFNR.

 

 • v breme računov teh oseb smo prenesli količino delnic z oznako DHLR, ki je bila enaka količini delnic z oznako DFNR, prenesenih v dobro teh računov.

 

 • v dobro računov teh oseb smo prenesli delnice z oznako DFNR, tako da smo prenesli količino teh delnic, ki je enaka na prvo nižje celo število zaokroženemu zmnožku:

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana