Obvestila

30.9.2022 SI0032104232 TVL2

Tivoli d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 577/2022

KD številka zadeve

KDDCA13531

Dan izvedbe

30. 09. 2022

Izdajatelj

 

firma

Tivoli d.o.o.

naslov

Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8111774

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TVL2

ISIN

SI0032104232

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.788,8889

Presečni dan

29. 09. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana