Obvestila

28.10.2022 SI0031107392 TBPG

TBP d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 624/2022

KD številka zadeve

KDDCA13559

Dan izvedbe

28. 10. 2022

Izdajatelj

 

firma

TBP d.d.

naslov

Gradiška cesta 003, 2230 LENART V SLOV. GORICAH

matična številka

5035805

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TBPG

ISIN

SI0031107392

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

15,00

Presečni dan

27. 10. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana