Obvestila

4.11.2022 SI0031116476 MAGR

MAGNETI LJUBLJANA, d.d., Ljubljana - izplačilo dividend

Obvestilo št. 640/2022

KD številka zadeve

KDDCA13570

Dan izvedbe

4. 11. 2022

Izdajatelj

 

firma

MAGNETI LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

naslov

STEGNE 037, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5045789

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MAGR

ISIN

SI0031116476

CFI

ESVTFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

4,00

Presečni dan

3. 11. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana