Obvestila

9.12.2022 SI0032503003 SIK08

SIJ d.d. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 670/2022

KD številka zadeve

KDDCA13598

Dan izvedbe

9. 12. 2022

Izdajatelj

 

firma

SIJ d.d.

naslov

Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5046432

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

SIK08

ISIN

SI0032503003

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

300

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000,00

Presečni dan

8. 12. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana