Obvestila

16.12.2022 SI0023200163 ALNRS3

ECM Partnerji, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 681/2022

KD številka zadeve

KDDCA13595-1

Dan izvedbe

16. 12. 2022

Izdajatelj

 

firma

ECM Partnerji, d.d.

naslov

Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5825326

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

ALNRS3

ISIN

SI0023200163

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izdaja

(prva faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

247.741

Presečni dan

15. 12. 2022

Razmerje izdaje

za 1 delnico ALNR 1 vpisna pravica ALNRS3

Opombe

Imetnik vpisnih pravic ALNRS3 je upravičen namesto izplačila dividende, ki bi bila izplačana v njegovo korist kot imetnika delnic ALNR na podlagi sklepa upravnega odbora izdajatelja z dne 21.11.2022 v višini 4,06 EUR na delnico, uveljavljati pobot svojega dolga do izdajatelja s svojo terjatvijo na izplačilo dividend; in sicer v roku kot je v skladu s sklepom upravnega odbora izdajatelja najavljen preko KDD in sistemskih članov KDD.

Imetnik ALNRS3, ki ne uveljavlja pobota, je upravičen, da se v njegovo korist opravi izplačilo dividende v denarju.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana