Obvestila

20.12.2022 SI0031108424 ARGG

ARCONT d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 688/2022

KD številka zadeve

KDDCA13612

Dan izvedbe

20. 12. 2022

Izdajatelj

 

firma

ARCONT d.d.

naslov

Ljutomerska cesta 029, 9250 GORNJA RADGONA

matična številka

5441161

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ARGG

ISIN

SI0031108424

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3,36

Presečni dan

19. 12. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana