Obvestila

29.12.2022 SI0002503207 SZ131

REPUBLIKA SLOVENIJA - izplačilo obresti

Obvestilo št. 711/2022

KD številka zadeve

KDDCA13585

Dan izvedbe

29. 12. 2022

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

zakladne menice

oznaka

SZ131

ISIN

SI0002503207

CFI

DYZTXR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,23

Presečni dan

28. 12. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana