Obvestila

3.1.2023 SI0002101648 RS33

REPUBLIKA SLOVENIJA - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 2/2023

KD številka zadeve

KDDCA13620

Dan izvedbe

3. 01. 2023

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS33

ISIN

SI0002101648

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

162.100

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

511,29

Presečni dan

29. 12. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana