Obvestila

30.1.2023 SI0021116916 ALNR
30.1.2023 SI0023200163 ALNRS3

ECM Partnerji, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 29/2023

KD številka zadeve

KDDCA13595-2

Dan izvedbe

30.01.2023

Izdajatelj

 

firma

ECM Partnerji, d.d.

naslov

Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5825326

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

ALNRS3

ISIN

SI0023200163

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

247.741

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ALNR

ISIN

SI0021116916

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

4,06

Opombe

Izplačilo dividende v denarju je opravljeno v korist imetnikov delnic ALNR po stanju na presečni dan 15.12.2022, ki v okviru korporacijskega dejanja niso uveljavili možnosti pobota svojega dolga do izdajatelja s svojo terjatvijo na izplačilo dividend.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana