Obvestila

28.2.2023 SI0032104158 APP2

AP KAPITAL 2 d.o.o. - predčasni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 59/2023

KD številka zadeve

KDDCA13681

Dan izvedbe

28. 02. 2023

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP2

ISIN

SI0032104158

CFI

DBFOGN

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.155.128

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

27. 02. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana