Obvestila

28.2.2023 SI0032104166 APP3

AP KAPITAL 2 d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 62/2023

KD številka zadeve

KDDCA13685

Dan izvedbe

28. 02. 2023

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP3

ISIN

SI0032104166

CFI

DBFJGN

Vpis / izvedba

izplačilo obresti za predčasno odpoklicane obveznice

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,2158

Presečni dan

27. 02. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana