Obvestila

1.3.2023 SI0032103697 GES1

GEN-I SONCE d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 69/2023

KD številka zadeve

KDDCA13650

Dan izvedbe

1. 03. 2023

Izdajatelj

 

firma

GEN-I SONCE d.o.o.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6727077

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GES1

ISIN

SI0032103697

CFI

DBFGAR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

628,61

Presečni dan

24. 02. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana