Obvestila

3.3.2023 SI0002104121 RS87

REPUBLIKA SLOVENIJA - izplačilo obresti

Obvestilo št. 76/2023

KD številka zadeve

KDDCA13669

Dan izvedbe

3. 03. 2023

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS87

ISIN

SI0002104121

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

6,875

Presečni dan

2. 03. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana