Obvestila

12.3.2007 SI0021111388 FIRR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja PB FINIRA, D.D., LJUBLJANA

Dne 12. 03. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 752.239 kosovnih delnic izdajatelja FINIRA, USTANAVLJANJE, FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB, D.D., LJUBLJANA, z oznako FIRR, ISIN koda SI 0021111388.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 2.470.000 delnic z oznako FIRR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana