Obvestila

T - 2 d.o.o. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 101/2023

KD številka zadeve

KDDCA13697

Dan izvedbe

27. 03. 2023

Izdajatelj

 

firma

T - 2 d.o.o.

naslov

Verovškova ulica 064A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1954598

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

TDV04

ISIN

SI0032503102

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

2.667

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

10.000,00

Presečni dan

24. 03. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana