Obvestila

31.3.2023 SI0002103974 RS83

REPUBLIKA SLOVENIJA - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 106/2023

KD številka zadeve

KDDCA13667

Dan izvedbe

31. 03. 2023

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS83

ISIN

SI0002103974

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.044.855

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.000,00

Presečni dan

30. 03. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana