Obvestila

12.3.2007 SI0031101338 ETOG
12.3.2007 SI0021113962 FINR

Izdaja delnic zaradi izvedbe oddelitve, pri kateri sta udeležena izdajatelja FINETOL D.D. (nova družba) ter ETOL TOVARNA AROM IN ETERIČNIH OLJ D.D. ( prenosna družba )

Dne 12.03.2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis delnic nove družbe z oznako FINR, ISIN koda SI 0021113962, koda izdajatelja FIN (v nadaljevanju: delnice z oznako FINR):

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

  • vrsta vrednostnega papirja : redne delnice
  • izdajatelj : FINETOL, FINANČNA DRUŽBA D.D., Škofja vas 39, 3000 CELJE
  • matična številka: 2258498
  • delnice so imenske
  • delnice so kosovne

 

Zaradi izvedbe oddelitve smo v dobro računov oseb, ki so bili na dan 09. 03. 2007 v centralnem registru vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe, ki so v centralnem registru vpisane z oznako ETOG, ISIN koda SI 0031101338 (v nadaljevanju: delnice z oznako ETOG) prenesli delnice nove družbe z oznako FINR, tako da smo v dobro računa posameznega imetnika prenesli eno delnico z oznako FINR za vsako delnico prenosne družbe z oznako ETOG, vpisano v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 254.619 delnic z oznako ETOG in 254.619 delnic z oznako FINR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana