Obvestila

14.4.2023 SI0032503110 GEN11

GEN-I, d.o.o. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 120/2023

KD številka zadeve

KDDCA13698

Dan izvedbe

14. 04. 2023

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

GEN11

ISIN

SI0032503110

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

757

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000,00

Presečni dan

12. 04. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana