Obvestila

22.5.2023 SI0021117856 POZG

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. - izdaja delnic

Obvestilo št. 169/2023

KD številka zadeve

KDDCA13742

Dan izvedbe

22. 05. 2023

Izdajatelj

 

firma

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2295431

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZG

ISIN

SI0021117856

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izdaja

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

13.100

Število vrednostnih papirjev po vpisu

13.400

Presečni dan

19. 05. 2023

Razmerje izdaje

za 1 obstoječo delnico POZG 0,022900763358779 novih delnic POZG

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana