Obvestila

22.3.2007 SI0021111388 FIRR

Prevzemna ponudba za delnice družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana

Družba ALISIO, gostinstvo in turizem d.o.o., Štefanova ulica 13, 1000 Ljubljana, je objavila prevzemno ponudbo (Finance, 22. 3. 2007) in prospekt za odkup delnic družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Štefanova ulica 13 a, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/151/AG-07-(107) z dne 20. 3. 2007.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22. 3. 2007 do vključno 19. 4. 2007 do 10.00 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06).

Ponudba se nanaša na delnice družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, oznaka v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je FIRR. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako FIRR ponuja plačilo v višini 7,51 EUR (1.800,00 SIT).

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 46, šifra ponudbe 76 in šifra podponudbe 76.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 19. 4. 2007.
  • Pooblaščeni član je 2A – Nova Ljubljanska banka d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana