Obvestila

16.6.2023 SI0021117856 POZG

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 224/2023

KD številka zadeve

KDDCA13778

Dan izvedbe

16. 06. 2023

Izdajatelj

 

firma

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2295431

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZG

ISIN

SI0021117856

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

52,24358208955224

Presečni dan

15. 06. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana