Obvestila

20.5.2004 SI0031108655 GHUG

Zamenjava poslovnih deležev za delnice zaradi pripojitve družbe KOMPAS MAGISTRAT D.O.O. k družbi GRAND HOTEL UNION D.D.

Zamenjava poslovnih deležev za delnice zaradi pripojitve družbe KOMPAS MAGISTRAT D.O.O. k družbi GRAND HOTEL UNION D.D.

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg.: 2004/00945, z dne 20.04.2004, je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe KOMPAS MAGISTRAT d.o.o., Ljubljana, k družbi GRAND HOTEL UNION d.d., Ljubljana.

Skladno z navedenim smo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 20.05.2004, izvršili pripojitev:

  • KOMPAS MAGISTRAT d.o.o - prevzeta družba k družbi,
  • GRAND HOTEL UNION d.d. (oznaka delnic GHUG) - prevzemna družba.

Pripojitev smo izvršili z vpisom delnic prevzemne družbe, na račune oseb, ki so bili na dan 19.05.2004 imetniki poslovnih deležev prevzete družbe, skladno z menjalnim razmerjem:

  • 1,8 enote poslovnega deleža za 1 delnico prevzemne družbe (GHUG)

V primeru, da ima posamezni družbenik prevzete družbe takšno količino poslovnega deleža prevzete družbe, da ga glede na menjalno razmerje ni mogoče v celoti izplačati v delnicah prevzemne družbe, se razlika izplača v denarju. Pri izplačilu razlike se upošteva vrednost ene delnice prevzemne družbe v višini 4.188,22 SIT.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.