Obvestila

26.6.2023 SI0032104000 GHU1

EQUINOX d.d. - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 272/2023

KD številka zadeve

KDDCA13741

Dan izvedbe

26. 06. 2023

Izdajatelj

 

firma

EQUINOX d.d.

naslov

Dunajska cesta 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8847657

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GHU1

ISIN

SI0032104000

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

50

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000,00

Presečni dan

23. 06. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana