Obvestila

28.6.2023 SI0021100431 LSER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana - izplačilo dividend

Obvestilo št. 279/2023

KD številka zadeve

KDDCA13813

Dan izvedbe

28. 06. 2023

Izdajatelj

 

firma

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5316081

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LSER

ISIN

SI0021100431

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3,158345

Presečni dan

27. 06. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana