Obvestila

30.6.2023 SI0032103416 KDH3

KD Group d.d. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 294/2023

KD številka zadeve

KDDCA13786

Dan izvedbe

30. 06. 2023

Izdajatelj

 

firma

KD Group d.d.

naslov

Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1585126

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

KDH3

ISIN

SI0032103416

CFI

DBFJFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,20

Presečni dan

28. 06. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana