Obvestila

30.6.2023 SI0032104232 TVL2

Tivoli d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 296/2023

KD številka zadeve

KDDCA13799

Dan izvedbe

30. 06. 2023

Izdajatelj

 

firma

Tivoli d.o.o.

naslov

Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8111774

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TVL2

ISIN

SI0032104232

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.769,4444

Presečni dan

29. 06. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana