Obvestila

12.7.2023 SI0031117755 CEER

CEEREF d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 321/2023

KD številka zadeve

KDDCA13780

Dan izvedbe

12. 07. 2023

Izdajatelj

 

firma

CEEREF d.d.

naslov

Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1813277

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

CEER

ISIN

SI0031117755

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

163.682

Število vrednostnih papirjev po vpisu

163.682

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

88,02

Presečni dan

11. 07. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana