Obvestila

20.7.2023 SI0031102120 KRKG

KRKA, d.d., Novo mesto - izplačilo dividend

Obvestilo št. 352/2023

KD številka zadeve

KDDCA13841

Dan izvedbe

20. 07. 2023

Izdajatelj

 

firma

KRKA, d.d., Novo mesto

naslov

ŠMARJEŠKA CESTA 006, 8000 NOVO MESTO

matična številka

5043611

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KRKG

ISIN

SI0031102120

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

6,60

Presečni dan

19. 07. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana