Obvestila

4.8.2023 SI0031101940 GGNG

G G NOVO MESTO d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 380/2023

KD številka zadeve

KDDCA13826

Dan izvedbe

4. 08. 2023

Izdajatelj

 

firma

G G NOVO MESTO d.d.

naslov

Smrečnikova ulica 045, 8000 NOVO MESTO

matična številka

5142504

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

GGNG

ISIN

SI0031101940

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,55

Presečni dan

3. 08. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana