Obvestila

31.8.2023 SI0021116916 ALNR
31.8.2023 SI0023200189 ALNRS4

ECM Partnerji, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 460/2023

KD številka zadeve

KDDCA13854-2

Dan izvedbe

31. 08. 2023

Izdajatelj

 

firma

ECM Partnerji, d.d.

naslov

Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5825326

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

ALNRS4

ISIN

SI0023200189

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

252.087

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ALNR

ISIN

SI0021116916

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

11,70

Opombe

Izplačilo dividend v denarju je opravljeno za imetnike delnic ALNR po stanju na presečni dan 31. 07. 2023, ki v okviru korporacijskega dejanja niso uveljavili možnosti pobota svojega dolga do izdajatelja s svojo terjatvijo na izplačilo dividend.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana