Obvestila

5.9.2023 SI0032503219 ENU03

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 489/2023

KD številka zadeve

KDDCA13890

Dan izvedbe

5. 09. 2023

Izdajatelj

 

firma

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.

naslov

Litijska cesta 263, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE

matična številka

3341836

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

ENU03

ISIN

SI0032503219

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

600

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

10.000,00

Presečni dan

4. 09. 2023

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana